vrijwilligers

Weekendschool Baljée werkt met een groep vaste vrijwilligers en stagiaires die nauw betrokken is bij het project, zodat de kinderen met hen een band opbouwen. Vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het kind vanuit allerlei invalshoeken. Een blik, een schouderklop, een woord. Mensen die een gesprek aangaan met kinderen om ze te laten merken dat ze mogelijkheden hebben om keuzes te maken. Vrijwilligers die oog hebben voor het te ontwikkelen talent van kinderen. Vrijwilligers die zien wat er op een zondagmiddag gedaan kan worden op organisatorisch vlak en graag de handen uit de mouwen steken. Iedere zondagmiddag zijn er in ieder geval twee vrijwilligers en drie stagiaires die assisteren bij het uitvoeren van het lesprogramma. De taken zijn o.a. het ondersteunen van de leerjaarleider en de gastdocent, het begeleiden van een (sub)groepje bij groepsopdrachten en excursies. Verder fietsen de vrijwilligers met de leerlingen vanuit verschillende basisscholen naar de centrale locatie De Manege, Arendstuin 35, en weer terug.

Hoe werkt zoiets?
Niet iedere vrijwilliger heeft ervaring in het werken met kinderen. Dit betekent echter niet dat deze vrijwilligers niet de kwaliteiten in zich hebben om als begeleider aan de slag te gaan! Twee keer per jaar volgen alle vaste vrijwilligers een training gericht op de benadering van kinderen. Een potentiële vrijwilliger krijgt, na een eerste kennismaking, een intakegesprek. Tijdens dat gesprek wordt informatie uitgewisseld en eventuele mogelijkheden als begeleider besproken. Bekijk hier het vrijwilligersprofiel.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze kinderen van Weekendschool Baljée? En wilt u graag de handen uit de mouwen steken? Klik dan hier voor het aanmeldformulier.

Durf jij weekendschoolBaljée aan? Laat je horen!

Blijf op de hoogte van onze digitale nieuwsbrief