ouders

Ouderbetrokkenheid

Uw betrokkenheid bij Weekendschool Baljée vinden wij heel belangrijk. Als ouders krijgt u bij de start de gelegenheid kennis te maken met de juffen van uw kind. U krijgt dan te horen wat u van ons kunt verwachten en u kunt uw vragen stellen aan ons.
Gedurende de schoolperiode wordt u af en toe op school uitgenodigd om het werk van de kinderen te bewonderen: tentoonstellingen, uitvoeringen en workshops. Wij zien graag dat u dan ook komt. Onze medewerkers bezoeken u ook een keer thuis. Om met u te spreken over de ontwikkeling en toekomst van uw kind.

Kosten

Meedoen aan de Weekendschool Baljée is gratis. De kosten worden betaald door onze sponsoren.

Vervoer 
We verzamelen altijd op de eigen school en samen met een vrijwilliger fietst uw kind naar de centrale lokatie van Weekendschool Baljée. Na afloop van de lessen fietst de vrijwilligers ook weer met uw kind terug naar de basisschool. Wij werken met kinderen, uw kinderen. U kunt er op vertrouwen dat wij dat doen met de grootste zorgvuldigheid. Onze betaalde krachten zijn ervaren in het werken met kinderen en hebben meestal een pedagogische- of didactische opleiding afgerond. Van al onze medewerkers – ook de vrijwilligers – vragen wij een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG) bij de Gemeente op, dat wij beschouwen als bewijs van betrouwbaarheid . Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering voor de kinderen afgesloten voor de tijd die zij op Weekendschool Baljée besteden. 

Durf jij weekendschoolBaljée aan? Laat je horen!

Blijf op de hoogte van onze digitale nieuwsbrief