gastdocenten

Gastdocenten bij Weekendschool Baljée zijn professionals met een passie voor hun vak. In overleg met de coördinator stellen zij een middagprogramma samen. Daarin bieden ze de kinderen een aantal leuke activiteiten die direct te maken hebben met hun beroep. Het vakgebied van de gastdocent past binnen het thema dat gedurende een periode van enkele weken centraal staat. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn: Leeuwarden en geschiedenis, maatschappij, cultuur en religie, economie, techniek, sport, kunst, natuur, wetenschap, filosofie, zorg, commercie, media, presentatie-technieken en nog veel meer.

Dit zijn onze gastdocenten in het schooljaar 2017-2018:
Menno Tuik van Buro Weerbaarheid | Maarten v.d. Spek van High Five Tang Soo Do | Fotografe Inge Marije de Boer | FryskLab | Gidsen van Historisch Centrum Leeuwarden HCL | Drummer Stefan Woudstra | Butler Laurens Spanjersberg | Aqua Zoo | Kunstenaar Rudi Stuve | Theaterdocent Riaso Theater | Circusdirecteur Sander Balk van Circus Salto | Slager Michel Laning van VHC ActiFood BV | Rechter Lieme Wijma, Officier van Justitie Thea Pitstra en advocaat Dennis Uygul | Piet Helmholt van Gevangenenzorg | Hoor Friesland | Jorrit Ellens van Sports-Connect | Jan Leegstra Assurantie Advies | Stadsschouwburg de Harmonie | Kinderarts Evelyn van Pinxteren, restaurant en beveiliging MCL | Leeuwarder Courant | Politie Fryslân | EHBO/Reanimatiedocent Judith Hartzuiker | Maatschap Bakker in Ginnum | Linda Sinnige en Benno Bos van Creatief Denken |Filmproducent Thom Verheul | Esther Hagen van Expeditie Schier | alle vrijwilligers, sponsoren en ondernemers die het weekend Schiermonnikoog mogelijk maken | Omrop Fryslân |  Tûmba | Maritieme Academie Harlingen |

Lijkt het u leuk om gastdocent te zijn? Neem dan contact op met ons via info@weekendschoolbaljee.nl of maak gebruik van het contactformulier.

Durf jij weekendschoolBaljée aan? Laat je horen!

Blijf op de hoogte van onze digitale nieuwsbrief