Bestuur Weekendschool Baljée

Jan-Geert Nutma | voorzitter

In mijn dagelijkse leven ben ik werkzaam als manager binnen de organisatie Reik, Reik zover je kunt! Reik is het expertise-en behandelcentrum in het Noorden voor behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Als manager ben ik verantwoordelijk voor meerdere locaties waar kinderen en jongeren behandeling krijgen gericht op ontwikkeling en participatie in de samenleving. Je telt mee in de samenleving.  Weekendschool Baljée spreekt mij enorm aan omdat het als uitgangspunt heeft;  kwaliteiten en competenties van kinderen/tieners vergroten. Het ontdekken van deze kwaliteiten, competenties en deze versterken heeft een positief effect op het welzijn en draagkracht van ieder kind/tiener in zijn weg naar volwassenheid. Weekendschool Baljée levert hierin een “positieve boost” en schept een omgeving waarin dit mogelijk is.

 

 

Marius Hendriks | penningmeester

In mijn dagelijks werk ben ik werkzaam als teammanager Gebiedsteam bij de gemeente Menameradiel. In deze functie geef ik integraal en coachend leiding aan professionals uit verschillende organisaties. o.a.: dienst sociale zaken en werkgelegenheid n-w Fryslân, MEE Fryslân, welzijnsorganisatie Wellzo, Maatschappelijk werk, Regiecentrum jeugd, Jeugdhulp Fryslân, Stichting Welzijn Middelsee en de Jeugdgezondheidszorg. Door samen te werken moet het team snel tot een oplossing komen op de vraag van de inwoners van Menameradiel. Het team helpt bij het vinden van oplossingen voor zaken die horen bij de Participatie wet (werk, inkomen en uitkeringen), de Wmo (zelfstandig leven en meedoen in de samenleving voor iedereen) en de Jeugdwet (hulp en zorg aan kinderen, jongeren en ouders).

Ik heb daarom direct ‘ja’ gezegd toen ik gevraagd werd als bestuurslid van Weekendschool Baljée. De doelstellingen zoals talent ontwikkeling, vergroten van zelfvertrouwen en het helpen verbreden van de toekomstmogelijkheden vind ik heel belangrijk in het leven van kinderen. Eigenlijk heeft ieder kind daar recht op. Naast mijn werk bij verschillende gemeenten ben ik onder andere trainer/coach in het amateurvoetbal en voorzitter van een van de grootste dorpshuizen in Fryslân. Ik kom ook daarbij veel in contact met vrijwilligers, mensen die onmisbaar zijn in de samenleving. Ik hoop bij Weekendschool Baljée in de samenwerking met deze vrijwilligers een mooie rol te kunnen spelen. In de afgelopen jaren heeft de Weekendschool Baljée bewezen een prachtige maatschappelijke organisatie te zijn, waarbij kinderen uit Leeuwarden een duurzaam netwerk opbouwen van mogelijkheden en mensen.

 

Mark Jonker Roelants | bestuurslid

De doelstellingen van de Weekendschool spreken mij aan. Het kind helpen het beste uit zichzelf en zijn of haar medescholieren te halen. Dit is zo ontzettend belangrijk voor de toekomst van een kind. Ieder kind zou deze kans moeten krijgen. De Weekendschool helpt kinderen daarbij die het wellicht alleen niet kunnen. Ik ben blij dat ik op mijn beurt de Weekendschool kan helpen. Van mijn pedagogische of didactische kwaliteiten moet de Weekendschool het niet hebben. Ik ben notaris bij De Haan Advocaten & Notarissen. In mijn praktijk adviseer ik overheden en ondernemingen op het gebied van vastgoed en financieringen. Ik zal de Weekendschool met raad en daad bijstaan maar vooral ook proberen dit goede initiatief onder de aandacht van het bedrijfsleven te brengen. Het bedrijfsleven en de Weekendschool kunnen van elkaar leren en elkaar van dienst zijn. “Baljée, het (weekend)schoolvoorbeeld voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.”

 

Nynke Beintema | bestuurslid

Alle kinderen van Leeuwarden een kans bieden om het beste uit zichzelf te halen, ongeacht hun achtergrond, dat spreekt mij zo aan in de doelstellingen van de Weekendschool Baljee. Het ontwikkelen van een nieuwsgierige geest is volgens mij dé sleutel naar succesvolle volwassenheid. Ik ben er van overtuigd dat alle kinderen bereid zijn om te leren en door hun nieuwsgierigheid op de juiste manier te prikkelen, krijgen ze extra bagage mee. Daar hebben ze later alleen maar profijt van. De weekendschool levert hier een belangrijke bijdrage aan. Dat was voor mij de motivatie om toe te treden tot het bestuur. In mijn dagelijkse werk als beleidsadviseur van NHL Hogeschool, zie ik hoe veel makkelijker de studenten het hebben, die weten hoe ze hun nieuwsgierigheid aan moeten boren.

 

 

 

 

Durf jij weekendschoolBaljée aan? Laat je horen!

Blijf op de hoogte van onze digitale nieuwsbrief