algemeen

Weekendschool Baljée is ontstaan uit een initiatief van Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis. Dit Leeuwarder fonds is de ‘founding father’ van Stichting Weekendschool Baljée. Weekendschool Baljée richt zich op gemotiveerde en nieuwsgierige kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs die van huis uit minder mogelijkheden en kansen hebben om uitgebreider in aanraking te komen met onderwerpen zoals wetenschap, cultuur , vakmanschap en techniek.

Stichting Weekendschool Baljée wil haar leerlingen een breed beeld van de wereld laten zien en daagt haar leerlingen uit hun grenzen te verleggen, verder te kijken, meer te durven en te doen, met de volgende centrale doelstellingen:

– (toekomst)perspectieven van leerlingen helpen verbreden
– zelfvertrouwen van leerlingen helpen vergroten
– talenten van leerlingen helpen benutten

Weekendschool Baljée tracht dit te bereiken door het bieden van een netwerk van interessante Friese professionals die kinderen inspireren en motiveren om te blijven leren voor een kansrijke toekomst.

 

Over de naam Baljée

Jacobus Martinus Baljée (7 september 1752) is na het overlijden van zijn ouders samen met zijn broertje en twee zussen opgevangen in Het Nieuwe Stads Weeshuis in Leeuwarden. Hij woonde daar drie jaar toen hij door de Stads-Chirurgijn werd aangenomen als leerjongen en later werd bevorderd tot knecht. In 1771 is hij op kosten van het Weeshuis vertrokken naar Oost-Indie waar hij verschillende functies heeft gehad op de Compagnieschepen. Daarna kocht hij nabij Batavia een uitgestrekt landgoed en had  op een gegeven moment ruim 6000 mensen in dienst waar hij goed voor zorgde. Hij kreeg hiervoor verschillende ereposten waaronder burgemeester van Batavia en Kolonel van de Inlandsche Troepen. Ook in Nederland wist men zijn verdiensten op waarde te schatten, door hem in 1802 te benoemen tot Directeur der Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem.

Baljée stierf op 21 februari 1823 en had samen met zijn echtgenote  geen kinderen gekregen. Uit dankbaarheid voor de kansen die hij in zijn jeugd in het Nieuwe Stads Weeshuis had  gekregen liet hij al zijn bezittingen na aan dit Weeshuis.

Durf jij weekendschoolBaljée aan? Laat je horen!

Blijf op de hoogte van onze digitale nieuwsbrief